Bàng Đài Loan

Cây Bàng Đài Loan là loại cây lá nhỏ, dễ trồng, vừa có thể lấy gỗ, vừa tạo được bóng mát, còn có thể làm thuốc cực kỳ hiệu quả.

Compare