Cây Móng Bò

Cây Móng Bò hay còn gọi là cây Hoàng Hậu, tên khoa học là Bauhinia purpurea.

Compare